כניסת משתמש רשום
שכחתי סיסמא
משתמש חדש
ראשי -> ביטוח משכנתא

ביטוח משכנתא

        

 

להצעת מחיר לחץ כאן

 >>>

מה באמת משפיע על מחיר הדירה ?

מדריך לרכישת דירה - חלק ראשון

מדריך לרכישת דירה - חלק שני
                                         

כל בעל משכנתא חייב, על פי דרישת הבנק המלווה, לבטח עצמו בפוליסת ביטוח חיים למשכנתא (מקרה מוות בלבד) וביטוח מבנה לבית או נכס כלשהו שעבור רכישתו נלקחה משכנתא.


ביטוח החיים למשכנתא

מעניק כיסוי להחזר יתרת ההלוואה לבנק המלווה במקרה מוות של אחד הלווים.
ביטוח חיים למשכנתא נועד להגן על בני המשפחה שעלולים להיקלע לקשיים בהחזרי המשכנתא ולאבד את ביתם, במקרה מוות של אחד הלווים.

במקרה מוות של של אחד הלווים, חברת הביטוח תשלם את יתרת ההלוואה לבנק המלווה ותפרע את חובו של המבוטח לבנק.
היורשים החוקיים יוכלו להמשיך ולהחזיק בדירה ללא צורך בהמשך תשלומי המשכנתא.

ביטוח חיים למשכנתא הוא תנאי מוקדם לקבלת המשכנתא מהבנק. הפוליסה משועבדת לבנק כל עוד המבוטח משלם את תשלומי המשכנתא.

 

ביטוח מבנה למשכנתא

נועד להגן על הנכס שעבור רכישתו נלקחה משכנתא.
ביטוח מבנה למשכנתא מונע מהמבוטח ומהבנק נותן המשכנתא את הסיכון שאם יגרם נזק למבנה הדירה לא ניתן יהיה לשלם עבור התיקונים או לעמוד בהתחייבות לשלם את המשכנתא לבנק. ביטוח מבנה למשכנתא יכסה את הנזק כך שעלויות תיקון הנכס במקרה של נזק מכוסה לא יחולו על בעלי המשכנתא.
במידה וייגרם נזק למבנה המכוסה בפוליסה, חברת הביטוח תשא בהוצאות להשבת המבנה לקדמותו והמבוטח לא ישא בעלויות התיקון הכבדות.
ביטוח מבנה למשכנתא מכסה נזקים שנגרמים למבנה הבית, קירות, מרפסות, צנרת וכל מה שצמוד לבית ונכלל בסכום הביטוח במקרים של אש, רעידת אדמה, התפוצצות , נזק לצד שלישי ועוד.
 

עיקרי התוכנית

אפשרות לשילוב של פוליסה לביטוח חיים (ריסק) בסכומי ביטוח משתנים מידי שנה,
פוליסה לביטוח דירה (מבנה) לתשלום פיצויים חודשיים, ואפשרות לשחרור מתשלום הפרמיה במקרה של אובדן כושר עבודה. (במסגרת פוליסה זו לא ניתן לרכוש ביטוח מבנה בלבד).

ביטוח חיים (ריסק) למקרה פטירה: "סגירת" המשכנתא במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, על יד תשלום סכום הביטוח. פוליסה זו מהווה את הבסיס לביטוח המשכנתא.

פוליסה לביטוח  דירה (מבנה) מכסה אבדן או נזק הנגרם לדירה כתוצאה מהסיכונים הבאים:

- נזקים כתוצאה משריפות, מזג אויר קיצוני ואירועי טבע.
- נזקים הנגרמים על ידי צד שלישי (התנגשות של כלי רכב בדירה,  נפילת כלי טייס)
- כיסוי לצמודי מבנה לרבות מרפסות, צנרת, מתקני ביוב ואינסטלציה , שערים ועוד,המחוברים חיבור קבע לדירה.
- פעולות זדון, גניבה, שוד (במקרים בהם הבית מאוכלס).
- רעידת אדמה.
- שיטפון או הצפה.
- כיסוי כתוצאה מנזק לצד שלישי עד לגובה של 500,000 ש"ח במקרים של:
- מוות או נזק גופני כתוצאה מתאונה.
- נזק לרכוש צד ג'
- הרחבת סיכוני מים כגון אובדן או נזק אחד מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה.
- הרחבות הרחבה לשחרור מתשלום פרמיות במקרה של איבוד מוחלט של כושר העבודה, בפרמיה משתנה.

יתרונות התוכנית:

- ביטחון כלכלי ואפשרות תשלום המשכנתא בקרות אירועים בלתי צפויים המשפיעים על יכולתך לעמוד בהתחייבויותיך מול הבנק.
- כיסוי גבוה במיוחד לנזק לצד שלישי.
- שירותי חירום כל ימות השנה, 24 שעות ביממה בתקלות אינסטלציה ובמערכות המים, דוודים, מתקני הסקה ומערכות החשמל .
 עמוד ראשי   |   אודות   |   חזון   |   אמנת שירות   |   תנאי שימוש   |   שיתוף פעולה   |   רכישת ביטוח רכב און-ליין   |   צור קשר   |  
  Built by B-com